OŠ Radlje ob Dravi

Osnovna šola Radlje ob Dravi

Koroška cesta 17

2360 Radlje ob Dravi

Osnovna šola Radlje ob Dravi spada med srednje velike osnovne šole v Republiki Sloveniji. Skupaj s podružnicami in vrtcem jo obiskuje več kot 700 otrok iz občine Radlje ob Dravi. Skupno šola zaposluje več kot 110 oseb. Matično šolo, ki ima v svoji neposredni bližini skoraj novo telovadnico z visoko in nizko plezalno steno, nov stadion, kolesarski “dirt” park, igrišče z umetno travo, tenis igrišče, košarkarsko igrišče in “parkour” poligon, v 20. oddelkih obiskuje skoraj 500 otrok. V neposredni bližini sta še vrtec in glasbena šola. Šola je obdana z veliko zelenimi površinami in osvežujočim parkom. Podružnico Remšnik, v slikovitem kraju blizu avstrijske meje v 4. kombiniranih oddelkih obiskuje okoli 30 otrok, kar je zadosti, da se izvaja program celotne devetletne šole. Na podružnici Vuhred v štiri oddelkih poteka le pouk 1.-4 . razreda. Na šoli že imamo izkušnje z mednarodnim sodelovanjem z Avstrijo in Hrvaško, a še nikoli nismo sodelovali v okviru Erasmus+ partnerstva. Glavni razlogi za izvedbo projekta so: izmenjava dobrih in inovativnih praks poučevanja in učenja, krepitev jezikovnih kompetenc, medkulturna izmenjava, pri čemer nam je žal za las (prepozno smo dobili njihov kontakt) spodletela vključitev hrvaške šole. Stremimo k navduševanju žensk in deklet pri izbiri poklicne poti v IKT ter povečevanjem deleža deklet v STE(A)M, spodbujati želimo enakovrednost med spoloma. Učenkam in učencem želimo z vključevanjem in sodelovanjem v projektu omogočiti širjenje obzorja s spoznavanjem različnih evropskih držav, sklepanjem novih poznanstev. Prednostne naloge in cilje, ki smo si jih v šoli zastavili že v projektu Inovativna pedagogika 1:1, bi uresničevali tudi preko ciljev tega projekta: razvijanje digitalne kompetence strokovnih delavcev in učencev, krepiti kreativno razmišljanje pri učencih, naučiti jih strpnosti, sprejemanja drugačnosti ter razvijati kulturo medosebnih odnosov, privzgojiti odličen odnos do lastne kulturne dediščine, razvijati znanje tujih jezikov in spoznavanje drugih kultur. Posebno pozornost že nekaj let namenjamo izobraževanju in opremljenosti šole na področju IKT. Pred kratkim smo uspeli zagotoviti 3D tiskalnik in s tem omogočili učencem spoznavanje postopka izdelave uporabnih izdelkov od načrta do izdelka. Poleg izbirnih predmetov računalništva, k izvajanju katerih pristopamo zelo inovativno, smo zelo uspešni na področju robotike. Posebej bi izpostavili, da smo na svetovnem prvenstvu FLL v St. Louisu, ZDA osvojili enega izmed 40 pokalov med 30.000 ekipami s celega sveta. Sodelujemo z lokalnim podjetjem Stroka.si in lokalno televizijsko hišo KTV Dravograd, ki bosta vključeni v aktivnosti projekta. Ključne osebe projekta so Boštjan Ledinek, učitelj matematike in računalnikar, po nazivu skoraj svetnik s 15-letnimi izkušnjami, namestnica Tina Cigler, učiteljica razrednega pouka, ki se je v zadnjih dveh letih podala na področje naravoslovja kot mentorica robotski ekipi FLL jr. Aktivno sodeluje tudi ravnatelj mag. Damjan Osrajnik.