Fragments

Fragments

Razred: 4.
Cilji:
Tema:
Ključne besede:
Avtor:

Uvod:

Sestavite program, ki vam bo pomagal pri učenju ulomkov. Pri tem programu se bomo naučili uporabljati gumbe A, B, A+B in delovanje Micro:bita glede na nagib levo, nagib desno in če ga stresemo.

Kako deluje program?

 

Korak 1

Vstavimo blokec ˝on start˝ in vanj vstavimo ˝show string ˝Vadimo ulomke˝˝, da damo programu ime.

Korak 2

Vstavimo gumb ˝tilt right˝ (nagib v desno), v katerega vstavimo lučke in pustimo prazne, saj nam bo predstavljalo ulomek 0/5.

Korak 3

Vstavimo gumb A. Nato vstavimo lučke in zdaj narišemo levo prvo črtico, ki nam bo predstavljala ulomek 1/5.

Korak 4

Vstavimo gumb B. Vstavimo lučke in narišemo levo 2 črtici, ki nam bosta predstavljali ulomek 2/5.

Korak 5

Vstavimo gumb A+B. Vstavimo lučke in narišemo 3 črtice, ki nam bodo predstavljale ulomek 3/5.

Korak 6

Vstavimo gumb ˝on shake˝ (tresenje). Vstavimo lučke in narišemo 4 črtice, ki nam bodo predstavljale ulomek 4/5.

Korak 7

Vstavimo gumb ˝on tilt left˝ (nagib na levo).  Vstavimo lučke in narišemo vseh 5 črtic oziroma vse lučke, ki nam bodo predstavljale ulomek 5/5.

Program