Dance Nias Vegas

Dance Nias Vegas

Tako smo poimenovali našega robota katerega posebna lastnost je, da lahko nadziramo njegove oči, robot pa lahko nadzira nas. V ime smo vključili besedo Vegas, ki predstavlja ime mesta Las Vegas, ki je eno izmed bolj osvetljenih mest.  Nias Vegas ima na roko pritrjeno dva Micro:bita, ki z raznimi kombinacijami tik krmilita led diode na plesalkah. Vsaka izmed plesalk nosi svoj Micro:bit, ki na podlagi ukazov ki jih dobiva prek Bluetooth povezave krmili diode. Plesalke lahko z gumbom B vklopijo svoj vzorec na očeh robota, to sta še dva Micro:bita, ki smo ju vgradili v staro čelado. Plesalke imajo možnost izklopiti oči robota. Z našo zgodbo smo skušali ponazoriti kako sodobna tehnologija vpliva na naše vsakdanje življenje. Seveda imamo zaenkrat še možnost, da tehnologije ne uporabljamo oz. jo čisto izklopimo. Kako bo v prihodnosti pa bo še zanimivo spremljati.