Six binary numbers

Conductivity of materials

Razred:
Cilji:
Tema:
Ključne besede:
Avtor:

Uvod:

S tem programom so se otroci učili dvojiška števila med 1 in 6 z Micro:bitom.

Kako deluje program?

Korak 1

Vstavimo gumb ˝on shake˝, ki mu dodamo novo ustvarjeni spremenljivki ˝desetisko˝in ˝stevilo˝. Najprej nastavimo spremenljivko ˝desetisko˝ na 0. Nato pa spremenljivko ˝stevilo˝ na ˝pick random 1 to 6˝. Na koncu dodamo ˝show number˝ z spremenljivko ˝stevilo˝. 

Korak 2

Vstavimo gumb A+B. Dodamo if stavek, v katerega vnesemo spremenljivki ˝stevilo˝ in ˝desetisko˝. Nastavimo tako, da če je spremenljivka ˝stevilo˝ desetiško, se prikaže smeško, če pa ni pa se prikaže žalosten smeško.  

Korak 3

Vstavimo še gumb A in gumb B. Oba gumba sprogramiramo na enak pricip, torej da desetiško pomnožimo z 2, vendar pri gumbu B dodamo še +1 in ˝show number˝ nastavimo na 1, medtem ko pri gumbu A to pustimo na 0. 

Program