Evenly odd

Evenly odd (sodo liho)

Razred: 5.
Cilji:
Tema:
Ključne besede:
Avtor:

Uvod:

Sestavite program, ki vam bo pomagal pri učenju sodih in lihih števil. Pri tem programu se bomo naučili uporabljati spremenljivko, if zanki, Input funkcije ter nastavitev gumbov A, B, A+B.

Kako deluje program?

 

 

Korak 1

Najprej si ponastavimo gumb A+B. Vstavimo lučke, v katere narišemo lojtro, ki predstavlja številke. Potem vstavimo funkcijo ˝clear screen˝, da se zaslon pobriše in zatem vstavimo spremenljivko ˝število˝ in sicer kot ˝set število to˝ in dodamo funkcijo, da program izbere naključno številko in na koncu ˝show number˝, da jo nam izpiše.

Korak 2

Ponastavimo gumb A. Vstavimo if zanko in spremenljivko in jo delimo z 2. Nato še vstavimo ikoni veselega in žalostnega smeška, saj z gumbom določimo, ali je podana naključna številka soda ali liha. Če smo pravilno izbrali, se bo narisal vesel smeško, če pa napačno, pa bo žalosten smeško.

Korak 3

Ponastavimo gumb B. Ponovimo postopek kot pri gumbu A. Razlika je v tem, da pri gumbu A podamo najprej vesel smeško potem pa žalosten, pri gumbu B pa je situacija obratna. Najprej podamo žalosten smeško potem pa veselega. S tem smo programu ukazali, da gumb A velja za soda števila, gumb B pa za liha števila.

Program