Team

V mobilnosti bo sodelovalo 12 učenk iz Srbije in Slovenije, starih med 10 in 14 let. Med samim izvajanjem dejavnosti povezanih s projektom pa nameravamo vključiti še vsaj enkrat toliko učenk in učencev na obeh šolah. V projekt bo vključen širši tim za izvedbo, v sestavi petih učiteljic in dveh učiteljev iz Slovenije ter treh učiteljic iz Srbije. Ekipo smo izbrali glede na interes posameznikov in potrebe projekta, pri čemer smo skušali pokriti čim več predmetnih področij.