Christmass decoration

Conductivity of materials

Razred:
Cilji:
Tema:
Ključne besede:
Avtor:

Uvod:

Sestavite program za praznični čas, ki ga vam ga lahko popestri Micro:bit z okrasnimi lučkami.

Kako deluje program?

Korak 1

Nastavimo Bluetooth skupino za omogočanje povezave med Micro:biti.

Korak 2

Vstavimo blokec ˝on radio received number˝ z spremenljivko ˝received number˝, da bo drug Micro:bit sprejel našo številko z okraskom. Vstavimo if stavek in določimo ponovitev in dodamo ikono ter narišemo okrasek. Ta prvi okrasek smo nastavili na gumb A.

Korak 3

Vstavimo gumb A in noter vstavimo ˝radio send number 1˝, da nam bo zgornji okrasek poslalo na drug Micro:bit.

Korak 4

V isti if stavek vstavimo ponovno ˝received number = 2˝ , ki ga nastavimo na gumb B. Določimo ponovitve in dodamo ikono ter narišemo okrasek.

Korak 5

Vstavimo gumb B in vstavimo ˝radio send number 2˝, da nam bo naš drugi narisan okrasek poslalo na drug Micro:bit.

Korak 6

Ponovno vstavimo v isti if stavek ˝received number = 3˝, dodamo število ponovitev, ikono in narišemo okrasek.

Korak 7

Vstavimo gumb A+B in dodamo ˝radio send number 3˝, da nam bo narisan okrasek poslalo na drug Micro:bit.

Korak 8

Enak postopek sledi še za ˝received number = 4˝, kjer pa smo tokrat dodali samo ikono, ampak po želji lahko dodate še okrasek.

Korak 9

Za zadnjo ikono oziroma okrasek pa vstavimo gumb ON SHAKE in mu dodamo ˝radio send number = 4˝.

Program