Binary converter

Binary converter

Razred:
Cilji:
Tema:
Ključne besede:
Avtor:

Uvod:

Sestavite program, ki vam bo pomagal pri učenju dvojiških števil. Najprej pritisnemo gumb A+B, vstavimo kombinacijo 0 in 1 in nam program izračuna decimalno število.

Kako deluje program?

Korak 1

Nastavimo gumb A+B. Vstavimo spremenljivki ˝binary˝ in ˝decimal˝ in dodamo ikono, da lahko začnemo pisati 0 in 1.

Korak 2

Vstavimo gumb A. Z if stavkom določimo dolžino številk 0 in 1. Potem nam izpiše dvojiški števili 0 in 1 in na koncu še decimalno število, ki smo jo sestavili iz 0 in 1.

Korak 3

V ˝else˝ pa nastavimo spremenljivko ˝binary˝ na 0, torej da ima gumb A število 0. Za decimalno pa pomnožimo z 2.

Korak 4

Vstavimo gumb B. Nastavimo ga na isti princip kot smo gumb A.

Korak 5

V ˝else˝ stavku pa določimo spremenljivki ˝binary˝ število 1, torej gumb B vsebuje število 1 za kombinacijo z gumbom A, ki vsebuje število 0. Nastavimo še spremenljivko ˝decimal˝ in sicer jo pomnožimo z 2 in prištejemo 1.

Program